شناخت احساسات همراه با کتاب‌های تصویری

icon کتاب

icon پیش از دبستان، دبستان

کودکان از بدو تولد احساسات مختلفی را به ‌شکلی غریزی تجربه می‌کنند. با رشد کودک، گسترش تجربیات، شناخت و تعامل با محیط، دایره‌ی احساسات نیز به‌تدریج گسترده‌تر می‌شود. شناخت کامل و صحیح احساسات، توانایی تفکیک آن‌ها از یکدیگر و پذیرش‌شان از مهم‌ترین مراحل رشد و شناخت کودک از خودش است. این که همه‌ی احساساتی که تجربه می‌کنیم، طبیعی هستند و در عین‌حال هیچ کدام برای همیشه باقی نمی‌مانند، به کودکان در پذیرش و عبور از احساسات مختلف کمک می‌کند. همچنین خوب است کودک را تشویق کنیم تا با توجه به هر احساسی، ببیند چه واکنش‌ها و حالاتی در چهره و بدن او اتفاق می‌افتد. این شناخت از خود، قطعا به‌تدریج به شناخت از احساسات و نیازهای دیگران نیز منجر خواهد شد. کتاب‌های تصویری به دلیل تبدیل کردن این آموزش، به تجربه‌ای لذتبخش، ابزارهایی مناسب و تاثیرگذار تلقی می‌شوند. کودک در مواجهه با کتاب، به شکل غیرمستقیم و در قالب داستان و شخصیت‌های مختلف، درک کامل‌تری نسبت به احساسات خود و دیگران پیدا می‌کند.