کتاب‌هایی با موضوع بازی، ورزش و فعالیت‌های بدنی

icon کتاب

کودکان در هر سن و سالی به حرکت، جنبش و فعالیت‌های فیزیکی نیاز دارند. این گونه فعالیت‌ها چه به‌صورت فردی و چه به‌شکل گروهی اجرا شوند، هیجان و نشاط ایجاد کرده و باعث سلامت روح و جسم کودکان می‌شوند. در دورانی که به دلایل مختلف میزان فعالیت‌های فیزیکی و تحرک در کودکان کاهش پیدا کرده، ایجاد بسترهایی مناسب برای تشویق کودکان به بازی‌، حرکت و ورزش از اهمیت زیادی برخوردار است. کتاب‌های مناسبی در این زمینه برای گروه‌های سنی مختلف، تالیف و یا ترجمه شده که خواندن، گفتگو و به اشتراک گذاشتن‌شان با کودکان می‌تواند آن‌ها را به اجرای بازی‌ها و حرکات مختلف ورزشی تشویق کند. چنانچه این فعالیت‌ها با همراهی والدین و یا دوستان انجام شود، لذت‌بخش‌تر و اثرات مثبت جانبی آن بیشتر خواهد بود.