تولد دوباره نژا

(New Gods: Nezha Reborn)

thumbnail
۱۵ سال به بالا
در رامون، ستاره‌های یک محتوا با توجه به تحلیل کلی سنجه‌ها و نظر بررس و با هدف نشان دادن میزان هم‌راستایی آن اثر با نیازهای رشدی و تحولی گروه سنی موردنظر، ارزیابی می‌شود. با نحوه نوشتن بررسی در رامون آشنا شوید

فیلمی انیمیشنی و اکشن دربارهی پسری با قدرتهای فراطبیعی، شناخت او از نیروهایش و مهار آنها و مبارزهاش با شخصیتهای منفی به منظور نجات مردم شهرش به همراه تجربه عشق

سال: 2020
  بررس فیلم: یکتا یونسی

  سنجه‌ها

  این بخش، مجموعه ای از سنجه‌های مثبت و منفی است که در هر محتوا بررسی می‌شوند، تعداد بولت‌ها نشانگر کمیت آن سنجه است. با کلیک روی هر سنجه می‌توانید توضیحات مربوط به آن را بخوانید.
اطلاعات بیشتر درباره سنجه‌ها را در لینک زیر ببنیید: هر سنجه نمایانگر چیست؟
  لی یون شیانگ به دنبال کشف حقیقت است. و میخواهد از واقعیت پشت پردهی اتفاقات سردربیاورد. او که ناخواسته پایش به ماجرایی خطرناک کشیده شده است، به کمک میمون شاه با داستان افسانهای نژا آشنا میشود و ارتباط او را با خود و هویت جدیدش درک میکند. اگرچه در ابتدا به میمون شاه اعتماد ندارد، ولی در نهایت، رابطهای دوستانه بینشان شکل میگیرد. درون لی یون شیانگ پر است از هیجانات سرکشی چون خشم و کینه و نفرت، اما پس از دورهای آموزشی و انجام تمرینهای سخت، نهایتا آتش درونش را به کنترل در میآورد . اگرچه در این مسیر اتفاقات ناگواری برای او رخ میدهد و با مرگ و آسیب اعضای خانوادهاش روبرو میشود و بارها امیدش را برای ایجاد تغییر در شرایط از دست میدهد، ولی به کمک دوستانش و حمایتهای آنها دوباره روحیه خود را بازمییابد. او که دلباختهی دختری جوان است، سعی دارد دید او را به خود مثبت کند و دوستی عاطفیای را با او شکل بدهد.
  لی یون شیانگ برخلاف اغلب مردم شهر، فقط به منافع خودش فکر نمیکند. او به وضعیت خانواده و دوستانش اهمیت میدهد و نسبت به آنها احساس مسئولیت بالایی در خود احساس میکند طوریکه برای کمک به آنها خود را به خطر میاندازد. اگرچه، کنترل نیروهای فراطبیعی درونش کار سادهای نیست، اما میبینیم که به کمک میمون شاه موفق میشود بر خشم و هیجانات درونیاش غلبه کند و مهار آتش درونش را به دست میگیرد. او با انجام تمرینهایی سخت و طاقتفرسا به این توانایی میرسد و تسلیم مشکلات نمیشود. لی یون شیانگ به شرارت رئیس شهر باور دارد و او را مسئول اتفاقات مخرب شهر میداند و اگرچه در ابتدا در مقابل او و افرادش احساس کمبود اعتماد به نفس دارد، ولی نهایتا با ترسهایش مواجه میشود و وارد مبارزه میشود. دوستان و اعضای خانواده نسبت به هم وفادار هستند و به تصمیمهای هم احترام میگذارند و از هم حمایت میکنند. 2
  لی یون شیانگ مورد توجه دختران جوان است و نگاههای معناداری بینشان رد و بدل میشود. بین او و دختری موتورسوار ارتباطی عاطفی برقرار است و لی یون شیانگ سعی دارد توجه او را به خودش جلب کند. خواهرخواندهی او در کلابی شبانه با لباسی نیمه برهنه میرقصد و آوازی عاشقانه میخواند. زنی رهگذر در خیابان در حال سیگار کشیدن تصویر شده است. همچنین برخی شخصیتهای منفی نیز در حال فکر و نقشه مدام سیگار بر لب دارند و مشروب میخورند. موضوعاتی چون تناسخ و حلول روح در بدنهای دیگر، ایستادن در مقابل شر و پلیدی و تخریب محیط زیست و کمبود آب شرب از جمله موضوعات مطرح در فیلم است که در جهان کودکی معنادار نیست هرچند ممکن برای نوجوانان در آستانه جوانی قابل فکر و مورد دغدغه باشد.
  الفاظ توهین برانگیزی در فیلم به کار رفته است که در نسخه دوبله بر شدت و تعدادش افزوده میشود: آشغال، کله شق، انتر، خفه شو، توسریخور، ابله، شرور، بیرحم، خودخواه...
  فیلم به فرهنگ سرزمین چین اشاره دارد و از نمادهایی چون مبارزات کنگفو، معماری، پوشش و اسطورهها و افسانههای این سرزمین مثلا اژدهایان در فیلم استفاده شده است.
  در رقابتهای موتوسواری، میبینیم که موتورسواران با سرعت بالا و در موقعیتهای خطرناک موتورهای خود را میرانند. بین شخصیتهای فیلم بر سر موضوعات مختلف بحث و دعوا میشود و گاهی کار به کتککاری هم میرسد. خواهرخواندهی لی یون شیانگ در اثر تصادف آسیب میبیند و یک پایش را از دست میدهد. نیروهای مهاجم به بیمارستان شهر حمله میکنند و با پرتاب مواد منفجره، باعث تخریب بیمارستان ومرگ و آسیب به مریضها میشود. پدر لی یون شیانگ نیز در این جریان جانش را از دست میدهد. مردی جاسوس به بیمارستان میرود و با بالش قصد خفه کردن برادر لی یون شیانگ را دارد. شخصیتهای مثبت و منفی در مبارزاتشان از ابزارهای مختلفی استفاده میکنند از جمله شمشیر، زنجیر، گرز، نیزه، چاقو و شلیک از تفنگ و اسلحههای لیزری. آنها با استفاده از نیروهای فراطبیعی رقیب را به آتش میکشند و یا یخ میزنند. در صحنههایی شاهد مبارزه لی یون شیانگ و هیولاهایی با ظاهری عجیب و ترسناک هستیم. رئیس شهر با فرزندش با تحکم برخورد میکند و به او سیلی میزند. خواهر خواندهی لی یون شیانگ توسط شخصیتهای منفی ربوده و اسیر میشود. در لحظاتی از فیلم نیز شاهد مرگ موقت لی یون شیانگ هستیم.

  آنچه والدین باید بدانند

  در بخش آگاهی والدین درباره‌ کلیت محتوا، داستان و نکات مثبت و منفی آن نوشته‌ایم. همچنین به نکاتی اشاره می‌کنیم که ممکن است برای والدین مهم باشند.

  این فیلم انیمیشنی و سه بعدی براساس شخصیتی از یک رمان چینی از قرن شانزدهم به نام تفویض یا خلق خدایان ساخته شده است و هیچ ارتباطی با فیلم دیگری به نام نژا اثر جیااوزی( یو یانگ) ندارد و هم به جهت شرکت سازنده و هم شرکت پخش متفاوت هستند. فیلم به داستان پسری نوجوان و موتورسوار به نام لی یون شیانگ میپردازد که در شهر قحطیزدهی دانگهای به عنوان پیک آب کار میکند. پسر یکی از رئسای شهر، قصد تصاحب موتور او را دارد، اما لی یون شیانگ در مبارزهای او را کنار میزند. این جریان که به آسیب و قطع عضو خواهر خواندهاش منجر میشود، لی یون شیانگ را به ورطهی انتقام میکشاند. او با راهنمایی میمون شاه از این حقیقت آگاه میشود که بدنش دربرگیرندهی روح شخصیت افسانهای نژا است و نیروهای آتشین او در اختیارش است. لی یون شیانگ با تمرینهای طاقتفرسا این نیروها را به کنترل خود در میآورد و در جهت مبارزه با شخصیتهای منفی و نجات خانواده و مردم شهرش از دست قاچاقچیان و مافیای شهر استفاده میکند. اگرچه در این مسیر اتفاقات ناگواری برای او رخ میدهد و بارها امیدش را برای ایجاد تغییر در شرایط از دست میدهد، ولی به کمک دوستانش و حمایتهای آنها دوباره روحیه خود را بازمییابد و بر قدرتهای درونیاش مسلط میشود. فیلم ترسیمکنندهی اثرات منفی غلبهی خصلتهای مخربی چون خودخواهی، منفعتطلبی و خشم و کینه بر روابط انسانی است و حفظ امید و پیوندهای عاطفی را راهی مناسب برای به کنترل درآوردن این خصلتها معرفی مینماید.
  فیلم شامل صحنههای خشونتبار متعددی است از جمله، رقابتهای موتوسواری خطرناک، دعوا و کتککاری بین برخی شخصیتها، حمله به بیمارستان با مواد منفجره و مرگ و آسیب دیدن افراد و قطع عضو یک از شخصیتهای اصلی. مبارزات بین شخصیتهای مثبت و منفی همراه با استفاده از ابزارهای مختلفی است از جمله شمشیر، زنجیر، گرز، نیزه، چاقو و شلیک از تفنگ و اسلحههای لیزری. آنها با استفاده از نیروهای فراطبیعی رقیب را به آتش میکشند و یا یخ میزنند. در صحنههایی شاهد مبارزه لی یون شیانگ و هیولاهایی با ظاهری عجیب و ترسناک هستیم. خواهرخواندهی لی یون شیانگ توسط شخصیتهای منفی ربوده و اسیر میشود. در لحظاتی از فیلم نیز شاهد مرگ موقت لی یون شیانگ هستیم. برخی دخترها نگاههای معناداری به لی یون شیانگ میاندازند. او سعی دارد توجه دختری را به خودش جلب کند و با او رابطهای دوستانه را شروع کند. برخی شخصیتهای بزرگسال و اغلب منفی در حال فکر و نقشه، سیگار بر لب دارند و مشروب مصرف میکنند. موضوعاتی چون تناسخ و حلول روح در بدنهای دیگر، ایستادگی در مقابل شر و پلیدی و تخریب محیط زیست، فقر، کار کودکان و کمبود منابع آب شرب از جمله موضوعات مطرح در فیلم است که در جهان کودکی معنادار نیست هرچند ممکن برای نوجوانان در آستانهی جوانی قابل فکر و مورد دغدغه باشد. تماشای این فیلم برای کودکان و نوجوانان زیر 13 سال پیشنهاد نمی‌شود.

  چکیده داستان

  لی یون شیانگ پسری نوجوان و موتورسوار است که با قاچاقچیان ذخایر آب شهر دانگهای همکاری میکند. پسر رئیس شهر قصد دارد موتور او را به زور تصاحب کند. در مبارزهای بین آن دو، خواهر لی یون شیانگ آسیب میبینند و در بیمارستان بستری میشود. لی یون شیانگ که قصد انتقام دارد، متوجه نیروهای فراطبیعی درونیاش میشود. او به کمک میمون شاه میفهمد این نیروهای آتشین به واسطه تولد روح نژا در وجودش پس از دو هزار سال ظاهر شده است. او کنترل این نیروها را بدست میگیرد، با رئیس شهر مبارزه میکند و او را شکست میدهد.

  تصاویر و ویدیو‌ها

  فرصت‌هایی برای گفتگو

  در این بخش موضوعات و سوالاتی را درباره هر محتوا مطرح می‌کنیم که صحبت راجع به آن‌ها می‌تواند برای بچه‌ها و خانواده‌ها مفید باشد و به درک بهتر اثر و موضوعات مطرح شده در آن منجر شود.

  به نظر شما چرا میمون شاه به سراغ لی یون شیانگ رفت و چه چیزهایی به او یاد داد و باعث چه تغییراتی در او شد؟ شما تا به حال تجربهی حضور راهنمایی را در زندگی خود داشتهاید که نیروها و توانمندیهایتان را به شما نشان دهد و شما را از خطاهای احتمالی مسیرتان مطلع کند؟
  فکر میکنید نقطه ضعف لی یون شیانگ چه بود و به کمک چه روشهایی توانست بر این نقطه ضعفش غلبه کند؟ در مورد خودتان چه؟ احساس میکنید مهمترین نقطه ضعفی که دارید چیست و چطور میتوان آن را کنترل کرد؟
  همانطور که دیدیم، مردم شهر دانگهای دچار فقر و کم آبی شدیدی بودند و در این بین، عدهای نیز با بهرهکشی از مردم، منابع و ذخایر شهر را به نفع خود قاچاق میکردند. فکر میکنید چرا این شهر به سرنوشت دچار شده بود و در کل، مردم چطور میتوانند از شهر و محیط زیستشان حافظت کنند تا چنین شرایط بحرانی پیش نیاید؟

  مشخصات فیلم و انیمیشن

  کارگردان ژااو جی Zhao Ji
  مدت زمان ۱۱۶
  کشور سازنده چین
  استادیو Light Chaser Animation Studios، کره Alibaba Pictures، Bona Film Group، Bilibili، Pop Mart
  جایزه ها Beijing Student Film Festival، Shanghai International Film Festival
  بازیگران نیکول فونگ، ویکتوریا گریس، جیسون کو
  سال انتشار ۲۰۲۰