شهر اشباح

(شهر اشباح)

thumbnail
۹ سال به بالا
در رامون، ستاره‌های یک محتوا با توجه به تحلیل کلی سنجه‌ها و نظر بررس و با هدف نشان دادن میزان هم‌راستایی آن اثر با نیازهای رشدی و تحولی گروه سنی موردنظر، ارزیابی می‌شود. با نحوه نوشتن بررسی در رامون آشنا شوید

سریالی انیمیشنی و فانتزی دربارهی کلوپی تحقیقی از کودکان و تلاش آنها برای کشف سرنخهایی از حضور اشباح در بین مردم و کمک به حل مشکلات مردم و شبحها

سال: 2021
  بررس فیلم: یکتا یونسی

  سنجه‌ها

  این بخش، مجموعه ای از سنجه‌های مثبت و منفی است که در هر محتوا بررسی می‌شوند، تعداد بولت‌ها نشانگر کمیت آن سنجه است. با کلیک روی هر سنجه می‌توانید توضیحات مربوط به آن را بخوانید.
اطلاعات بیشتر درباره سنجه‌ها را در لینک زیر ببنیید: هر سنجه نمایانگر چیست؟
  اعضای کلوپ شبحیاب، هر موقعیت معمایی را به عنوان سرگرمی و بازی فکری در نظر میگیرد و بدنبال حل مسائله میرود. وقتی شبحی در بین مردم پیدا میشود، افراد از حضور چنین مهمان ناخواندهای دچار اضطراب و ناراحتی میشوند. اشباح نیز اغلب برای رفع خواسته یا نیازی در بین مردم ظاهر و گاه به خاطر تجارب گذشته خود حالتی از ناامیدی و خشم در وجودشان است. اما کلوپ شبحیاب موفق میشوند تا هم با مردم و هم اشباح همدلانه برخورد کنند تا اعتماد همه را به خود جلب نمایند و با ایجاد صلح و دوستی بین مردم و اشباح، به همه آنها توجه مناسبی را نشان داده باشند.
  زلاندا و دیگر اعضای کلوپ شبحیاب، روابط دوستانهی خوبی با هم دارند و برای حل مسائل مردم و اشباح، با حفظ خونسردی و اعتماد به نفس، سعی میکنند با همفکری و. کمک گرفتن از مهارتهای مختلف موضوعات را ریشهیابی کنند. آنها نسبت به اشباح مهربان هستند و حس حمایتگرانهای نسبت مردم و اشباح دارند و همین باعث میشود اشباح از حالت نامرئی خارج شوند و با اعتماد به آنها علت حضورشان را در بین مردم توضیح بدهند. اعضای کلوپ شبحیاب مهارتهای مختلفی را در حل معماها به کارمیبرد از جمله کامل شنیدن حرفها و دقت و توجه به نشانهها. مردم نیز به تواناییهای گروه شبحیاب اعتماد دارند و به آنها با اینکه کودک هستند فرصت میدهند تا از دانش و تجربهی خود در این زمینه استفاده کنند.
  موضوع حضور اشباح و ارواح در بین مردم و ناکامیهایشان در زمان زندگی و در نهایت مرگ آنها، اگر چه به طور مستقیم اشاره نمیشود، همگی از موضوعاتی هستند که برای جهان کودکی معنادار نیست. همچنین شنیدن بخشهایی از جزئیات زندگی اشباحی که اغلب بزرگسال هستند، برای کودکان خردسال ممکن است قابل همذاتپنداری نباشد.
  اعضای کلوپ شبحیاب برای پیدا کردن سرنخها، براساس گامهای روش تحقیق علمی پیش میروند، مثل جمعآوری اطلاعات اولیه به شیوهی مشاهده، مصاحبه و کنار هم گذاشتن این سرنخها و استخراج نتیجهای منطقی از دل این اطلاعات. آنها با کار گروهی و تقسیم وظیفه پروژهها را انجام میدهند و همه این موارد میتواند برای کودکان ترغیب کننده باشد تا در مواجه با مسائل محققانهتر برخورد کند.
  در خلال روایت داستان اشباح، با فرهنگهای ملل مختلف آشنا میشویم و از زوایهی دید آنها زندگی را تخیل میکنیم. مثلا یکی از اشباح در زمان حیاتش ژاپنی بوده است و در نقل خاطراتش برای اعضای کلوپ شبحیاب، به غذاها و سرگرمیهای کشورش اشاره میکند. در بخشی دیگر، با شبحی آشنا میشویم که از فرهنگ کشورهای آمریکای لاتین است و موسیقی این مناطق را بازسازی میکند.
  در تمام قسمتهای سریال اشباح و ارواح در بین مردم و در محیط زندگیشان حضور دارند و اگرچه به شکلی نامرئی هستند ولی میتوانند در وضعیت اشیا تغییر ایجاد کنند و مثلا با ضربه زدن به سطوح آهنی صداهای ناهنجار تولید کنند و یا با بستن و باز کردن شیر آب و روشن و خاموش کردن وسایل الکتریکی باعث اختلال در محیط شوند. این لحظهها اغلب با موسیقی اسرارآمیزی همراه است که میتواند باعث ایجاد احساس ترس در مخاطب خردسال شود. البته اغلب این اشباح خطر جدی برای کسی به وجود نمیآورند و حالتی دوستانه و صلحطلب دارند.

  آنچه والدین باید بدانند

  در بخش آگاهی والدین درباره‌ کلیت محتوا، داستان و نکات مثبت و منفی آن نوشته‌ایم. همچنین به نکاتی اشاره می‌کنیم که ممکن است برای والدین مهم باشند.

  این سریال انیمیشنی به ماجراجوییهای گروهی از کودکان میپردازد که با مدیریت دختری به نام زلاندا، کلوپ تحقیقی به نام شبحیاب را ایجاد کردهاند و سعی دارند اشباح حاضر در بین مردم شهرشان را شناسایی کنند. این اشباح که به دلایل مختلف در محیط زندگی مردم وارد شدهاند، با نشانههایی غیرطبیعی و اغلب دردسرساز، حضور خود را به افراد نشان میدهند. مردم که از حضور آنها در محل زندگی و کارشان ناراضی هستند، به کلوپ شبحیاب مراجعه میکنند تا به کمک آنها بتوانند از دست این اشباح خلاص شوند. در هر قسمت زلاندا و دیگر دوستانش با همفکری هم، سرنخهایی را برای کشف حقیقت دنبال میکنند. آنها با مشاهدهی دقیق و جمعآوری اطلاعات و تفسیر این دادهها، علل حضور اشباح در زندگی مردم را حدس میزنند. کلوپ شبحیاب با روحیهای حمایتگرانه و با ابراز مهربانی نسبت به اشباح، باعث جلب اعتماد آنها میشود. اشباح با اعتمادی که به اعضای کلوپ شبانه پیدا کردهاند، داستان زندگی گذشته خود را برای آنها تعریف میکنند و از خلال این داستان نیازها و آرزوهایی که باعث حضور اشباح در محیط زندگی مردم شده مشخص میشود. فیلم بر مفاهیم چون درک و تخیل وضعیت طرف مقابل و پرهیز از قضاوت زودهنگام نسبت به رفتارهایی نامطلوب دیگران تاکید دارد و نگاه کردن به موضوعات از زاویهای جدید را به عنوان روشی منطقیتر برای درک علل اتفاقات پیشنهاد میدهد.
  در قسمتهای مختلف سریال، برخی اشباح در محیط زندگی مردم حضور دارند و اگرچه به شکلی نامرئی ولی میتوانند در وضعیت اشیا تغییر ایجاد کنند، مثل ضربه زدن به سطوح آهنی و باز و بسته کردن شیر آب. این لحظهها که اغلب با موسیقی اسرارآمیزی هم همراه است، میتواند باعث احساس ترس در مخاطبان خردسال شود. البته اغلب این اشباح خطر جدی برای کسی به وجود نمیآورند و حالتی دوستانه و روحیهای صلحطلب دارند. موضوع حضور اشباح و ارواح در بین مردم و ناکامیهایشان در زمان زندگی و مرگ آنها که اگر چه به طور مستقیم به آن اشاره نمیشود، ولی به طور تلویحی در ذهن مخاطب انعکاس دارد، همگی از موضوعاتی هستند که برای جهان کودکی معنادار نیست و همچنین شنیدن بخشهایی از روایت زندگی اشباحی که اغلب بزرگسال هستند، برای کودکان خردسال ممکن است قابل همذاتپنداری نباشد. تماشای این فیلم برای کودکان زیر 7 سال پیشنهاد نمی‌شود. برای کودکان بین 7 تا 9 سال هم در صورتی پیشنهاد می‌شود که آن را با همراهی بزرگ‌ترها تماشا کنند تا فرصت داشته باشند در صورت نیاز با هم گفتگو کنند.

  چکیده داستان

  این سریال به داستان دختری به نام زلاندا و دوستانش میپردازد که با تشکیل گروهی ماجراجویانه، به نام کلوپ شبحیاب، در شهر بدنبال ماجراجویی دربارهی موضوعات اسرارآمیز راجع به اشباح هستند. آنها در هر قسمت سریال، با معمای حضور شبحی در بین مردم، آگاه میشوند. این اشباح برای مردم معمولا دردسر درست میکنند و باعث مزاحمت برای آنها میشود. مردم به اعضای کلوپ شبحیاب مراجعه میکنند تا این مشکل حل شود. اعضای کلوپ شبحیاب با پیگیری سرنخها، اشباح را پیدا میکنند و با صحبت با آنها، خواسته و نیاز اصلی هریک از این اشباح را کشف میکنند و با عملی کردن این خواستهها، مشکل برطرف میشود.

  تصاویر و ویدیو‌ها

  فرصت‌هایی برای گفتگو

  در این بخش موضوعات و سوالاتی را درباره هر محتوا مطرح می‌کنیم که صحبت راجع به آن‌ها می‌تواند برای بچه‌ها و خانواده‌ها مفید باشد و به درک بهتر اثر و موضوعات مطرح شده در آن منجر شود.

  به نظر شما زلاندا و همگروهیهایش به چه شیوههایی سعی داشتند تا حقیقت هر موضوع اسرارآمیز را کشف کنند؟ برای تحقیق درباره یک موضوع چه نکاتی را باید در نظر داشته باشیم و چه مراحلی را باید طی کنیم تا به نتیجه برسیم؟
  شما با دوستانتان تا به حال گروه پژوهشی داشتهاید؟ فکر میکنید در یک تیم تحقیقی در مدرسه، بچهها چطور باید باهم همکاری کنند تا تبدیل به یک کار تیمی موفق شود؟
  شما از موضوعات اسرارآمیز خوشتان میآید یا علاقهای به شنیدن دربارهی این مدل موضوعات ندارید؟ وقتی کسی درباره این موضوعات عجیب و غریب برایتان تعریف کند، از کجا متوجه میشوید که او درست میگوید یا دارد خیالپردازی میکند؟

  مشخصات فیلم و انیمیشن

  کشور سازنده آمریکا، فرانسه
  استادیو TeamTO، Netflix
  سال انتشار ۲۰۲۱