داستان رامون

همزمان با تصمیم هلدینگ فناپ برای ورود به بازار محتوا در حوزه رسانه، گروهی از ما که تجربه‌های بیشتری در حوزه کودک و نوجوان داشتیم به فکر مناسب سازی این فضا برای بچه‌ها و راحت‌تر کردن دسترسی خانواده‌ها به محتوای رسانه‌های مختلف افتادیم. ایده رامون از دل این دغدغه‌ها و تجربه‌ها بیرون آمد. ما نگران پیامد‌ها و آثار برخورد کودکان با محتوای رسانه‌ای در فضایی آزاد بودیم و فکر می‌کردیم ملاحظات اخلاقی و تربیتی بسیاری را باید برای این گروه در نظر داشت. برخلاف برداشت و انتظار اولیه‌، دریافتیم که کار انتخاب و پیشنهاد محتوای رسانه‌ای مناسب برای کودکان و نوجوان چیزی بیش از تهیه یک لیست خوب و بد، یا فهرست برگزیده است و جوایز و اعتبارهای موجود و تبلیغات تولید‌کنندگان نیز لزوما پاسخگوی دغدغه‌ها و ارزش‌های ما نبودند. جمع این اتفاقات و دغدغه ها به آنجا رسید که از بهار ۹۶ تصمیم گرفتیم در تلاش برای مواجهه با این چالش هم‌راه و هم‌داستان شویم و تمرکز و تخصص خود را صرف آن کنیم.

رامون از دل یک محصول صرف در این سال‌ها تبدیل به یک بینش و فرهنگ در فناپ شده است که رویکرد این هلدینگ به خانواده را بازتاب می‌دهد. رویکردی که ما از آن تحت عنوان والدگری یاد می‌کنیم و در آن خانواده نقش و مسئولیت انتخاب را بر عهده دارد و متخصصان در این راه او را یاری می‌رسانند و هدف از آن پشتیبانی از رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان و نیز بزرگ‌سالان در کنار ایشان است. ما در رامون باور داریم که دانش و تخصص ما تنها بخشی از جهان کودکان و نوجوانان را بازتاب می‌دهد. می‌دانیم تعمیم یافته‌هایمان به همه ممکن نیست، و سرعت تغییر و تحول روانی و اجتماعی کودکی و نوجوانی در دوران حاضر بسیار زیاد است. در این باره همچنان کنجکاو و پرسش‌گریم ولی با این همه شفاف و صادقانه یافته‌ها و دانسته‌هایمان را با مخاطب در میان می‌گذاریم. از سویی مادران و پدران و دیگر بزرگ‌سالانی که در کنار کودکان و نوجوانان به سر می‌برند، بازتاب بسیاری از تجربه‌ها را در زندگی و هویت و شخصیت و رفتار ایشان به درستی خواهند شناخت و در نهایت این خود کودکان و نوجوانان هستند که در مواجهه با محتوای رسانه‌ای معنا و مفهومی پایدار از جهان را درونی می‌سازند. تلاش رامون این است ضمن ارایه منابعی اثربخش و مفید، بستری را برای گفت و شنود همه‌ی این ذینفعان در حوزه رسانه و رشد و بالندگی فراهم آورد. گفت و شنودی که امیدواریم بیشترین دستاوردش به انتخاب آگاهانه‌تر محتوای رسانه‌ای و پیدایش پیامدهای مثبت بر رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان ایرانی بیانجامد.